Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023–2027”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023–2027”.


Konsultacje trwają od 1 do 15 czerwca 2023 roku.

Opinie i uwagi do projektu należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: strategiaturystyki@mazovia.pl.

W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają:

  • Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. 22 59 79 530
  • Bartłomiej Modrzewski, tel. 22 59 79 159