Konsultacje społeczne – „Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

W ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej został opracowany projekt „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 roku, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych ww. projektu Programu, które odbędą się od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Z projektem dokumentu Programu można się zapoznać m.in. na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl.

oraz w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Projekt został także przekazany Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Opinie do projektu należy składać na formularzu konsultacji społecznych. Informacja o sposobie przekazania opinii wraz z formularzem konsultacji zamieszczone są na ww. stronie internetowej.