Konsultacje wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017

W związku z przygotowywaną zmianą Rozporządzenia MRiRW dot. działania 19.2 przekazujemy Państwu do konsultacji projekt Wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwagi proszę mi przesyłać 26 sierpnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1MEuquu8sIUjAV3mCu6UfWTh85Dwkzewl5gcc58oi-Gc/edit