Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Tyrolu/Austrii w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w terminie do dnia 22 sierpnia br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkozienice.pl, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 
telefonów 793­864­252, (48) 366­18­99