Kultura – Interwencje 2018. Etno Polska

lgd razem dla radomki

27 lipca 2018 r. został ogłoszony program dotacyjny Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska. Rząd przeznaczył dodatkowo blisko 7 mln złotych w 2018 roku na wsparcie projektów z zakresu kultury i tradycji.

Program, który zakłada preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, przede wszystkim w środowiskach lokalnych, w miejscach odległych od dużych aglomeracji – ma wymiar systemowy o oparty jest o zasady polityki zrównoważonego rozwoju. Podkreślił również interdyscyplinarność programu, przewidującego dofinansowanie zarówno wydarzeń kulturalnych, jak i wydawnictw, nagrań, filmów, konferencji oraz działania edukacyjnych w obrębie środowisk lokalnych.

Premier Beata Szydło zwróciła uwagę na podstawowe założenie programu – pielęgnowanie i odbudowę tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności lokalnych, inspirację tradycjami kulturowymi, kulturą ludową.

Program KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku. Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Dofinansowanie – w maksymalnej wysokości 200 tys. zł – może objąć nawet 95% budżetu zadania.

Dodatkowe informacje: www.mkidn.gov.pl