LEADER/RLKS po 2020 r. – Regionalne konsultacje materiału MRiRW

Szef Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER przekazuje otrzymane pismo podpisane przez Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela dot. propozycji Resortu dot. LEADERa/RLKS po 2020 r. z prośbą o wyrażenie stanowiska Lokalnych Grup Działania. Uważam, że nasz głos powinien być wyrażony przez Polską Sieć LGD, jako największego reprezentanta polskich LGD, dlatego w porozumieniu z Januszem Bartczakiem, Prezesem PS LGD uruchamiamy regionalne konsultacje przesłanego przez MRiRW materiału.

Prosimy o przesłanie Państwa pierwszych uwag do przedstawionych propozycji – jako uzgodnionych stanowisk LGD z poszczególnych regionów – w załączonej tabeli. Tabelę, w której zamieściliśmy ważniejsze propozycje z materiału przesłanego przez MRiRW wraz z miejscem na wpisywanie uwag prosimy odsyłać na adres e-mail: wmagrys@silesia.org.pl w terminie do dnia 8 czerwca br.

W dniu 5 czerwca zaplanowana jest dyskusja Zarządu PS LGD w tej sprawie. Następnie w oparciu o uzgodnienia Zarządu oraz przesłane uwagi zostanie przygotowany projekt stanowiska PS LGD, który w naszym przekonaniu powinien być rozpoczęciem wielomiesięcznej dyskusji nt. konkretnych, polskich rozwiązań na okres po 2020 r.

Prosimy o wyjątkową mobilizację i poważne potraktowanie niniejszej prośby.
Tabela Konsultacyjna PS LGD

LEADER po 2020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi