LGD „Bądźmy Razem” obchodzi 10-lecie powstania

Z tej okazji Lokalna Grupa Działania „Bądźmy razem” zorganizowała w Łochowie konferencję podsumowującą dziesięć lat działalności. Stowarzyszenie zostało wyróżnione Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który wręczyły wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc.

Wszystko zaczęło się na początku czerwca 2008 r., gdy przedstawiciele trzech gmin: Korytnicy, Stoczka i Łochowa podczas spotkania roboczego zdecydowali o powołaniu Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”. W zebraniu założycielskim wzięło udział 56 osób! Uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie powołania stowarzyszenia wraz z jego władzami. Nazwę stowarzyszenia wybierano spośród trzech propozycji: „I mogę więcej”, „Bądźmy dobrymi sąsiadami” i „Bądźmy Razem”. Siedzibą stowarzyszenia jest Węgrów. Obszar LGD tworzy dziesięć sąsiadujących ze sobą gmin województwa mazowieckiego, powiatu węgrowskiego: Łochów, Stoczek, Korytnica, Liw, Miedzna, Wierzbno, Grębków, Sadowne, miasto Węgrów oraz jedna z powiatu sokołowskiego: gmina Bielany. Obszar LGD to przeszło 133 tys. ha i 270 miejscowości, w których mieszka ponad 71 tys. osób.

Podczas konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili ciekawe referaty. „Klucze do sukcesu rozwoju obszarów wiejskich. Z doświadczeń wiosek tematycznych” to temat wykładu, który wygłosił Krzysztof Margol, działacz społeczny, pedagog i samorządowiec, współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Tomasz Tuszyński, przedsiębiorca branży IT, nauczyciel informatyki omówił czym są „Inteligentne Wioski”, i przybliżył ich rolę i globalne znaczenie.

Czytaj więcej