Lokalne grupy działania na Mazowszu wybrane!

Duże wsparcie dla mazowieckiej wsi z Unii Europejskiej! Ponad 81 mln euro trafi do 30 lokalnych grup działania na Mazowszu. Wybrane w konkursie LGD przygotowały lokalne strategie rozwoju dla terenów wiejskich, na terenie których działają. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury, rozwijanie gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych czy wsparcie tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych. Dziś umowy z lokalnymi grupami działania podpisał marszałek Adam Struzik.

Rozstrzygnięto właśnie konkurs dla lokalnych grup działania na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Są to ważne dokumenty określające, jakie projekty i w jakim zakresie będą mogły być realizowane na terenie działania danej LGD, a ich przygotowanie wymaga m.in. konsultacji społecznych. Wsparcie otrzymało 30 lokalnych grup działania.