Magazyn Rural Connections, edycja Wiosna/Lato 2018

Przedstawiamy nowe wydanie magazynu Rural Connections, edycja Wiosna/Lato 2018. Niniejsze wydanie koncentruje się na temacie „Odnowy pokoleniowej” w rozwoju obszarów wiejskich, badając działania podejmowane w celu powitania i wspierania nowego pokolenia rolników, w tym poprzez wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku (WPR).

Edycja obejmuje również regularne „Wiadomości i aktualizacje” ENRD i UE, jak również „Perspektywy na obszarach wiejskich”, które dostarczają \opinii zainteresowanych stron na tematy od największego w historii badania LEADER / CLLD do nowego modelu realizacji WPR.
 
Pobierz Magazyn