Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza.

Skierowany jest on do mieszkańców Mazowsza, którzy interesują się fotografią kulinarną. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych: Lista Produktów Tradycyjnych oraz produkty
nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nabór prac konkursowych trwa do 31 sierpnia 2022 r. Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.