Mazowiecki Laur Oskara Kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddział Muzeum Wsi Radomskiej, ogłosiło konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga. Serdecznie prosimy o przekazanie informacji o konkursie, wszystkim twórcom i zespołom ludowym. z którymi Państwo współpracujecie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie muzeum