Mazowsze – cele i wyzwania na przyszłość

Zapraszamy Państwa na konferencję subregionalną, której tematem przewodnim będzie podsumowanie realizacji polityki rozwoju województwa prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przyszłość Mazowsza w kontekście zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nowego podziału statystycznego regionu i związanej z tym kwestii funduszy pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Więcej informacji oraz program konferencji znajdziecie Państwo tutaj