Mazowsze wzorcowo wdraża PROW 2014-2020

LGD KAMPINOS PROW

W ostatnich dniach Agencja Płatnicza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dokonała częściowego podsumowania wdrażania tych programów. Najlepsze wskaźniki osiągnęło województwo mazowieckie.

N+3, mimo trudnego roku – osiągnięte

Zasada N+3 to jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi. W programach operacyjnych ustanowione są minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok. Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat.

Mazowsze na pierwszym miejscu

Przypomnijmy, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża działania: Scalanie gruntów, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER, a dostępny limit dla Mazowsza to w zależności od kursu euro około 787 mln zł. Dotychczas w całym okresie programowania złożono ponad 5,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy, podpisano 2,6 tys. umów na kwotę około 700 mln zł, co daje 90% zakontraktowania środków. W 2020 r. do wydatkowania zaplanowano około 96 mln zł, wydatkowano natomiast około 97,2 mln zł (101%).

W ramach działań PROW 2014–2020 wdrażanych przez samorządy, Mazowsze zrealizowało najwięcej płatności spośród wszystkich województw.