Medal Pro Masovia dla LGD Razem dla Radomki

lgd razem dla radomki

Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” najwyższym odznaczeniem – medalem Pro Masovia.

Podczas obchodów jubileuszu 10-lecia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” które odbyły się 18 czerwca 2018 r. w Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, LGD „Razem dla Radomki” została uhonorowana medalem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pro Masovia.

Medal na ręce Prezesa Lokalnej Grupy Działania wręczyli w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek.

Medal Pro Masovia to medal przyznawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jest wyróżnieniem nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza i jak powiedziała Pani Bożenna Pacholczak: – w uznaniu zasług Marszałek przyznał taki medal Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił także członków założycieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przyznając Dyplomy Uznania z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim oraz cenny wkład w rozwój stowarzyszenia. Osoby wyróżnione nie tylko dały początek stowarzyszeniu, ale też od początku go wspierają czynnie uczestnicząc w jego działaniach. Dyplomy w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyli Pani Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek.

Czytaj więcej>