Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Szanowni Państwo, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza chciałbym złożyć serdecznie życzenia oraz słowa uznania wszystkim wolontariuszom- członkom i sympatykom mazowieckich Lokalnych Grup Działania, poświęcającym swój czas, zapał i energię na niesienie bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy tego najbardziej potrzebują. 

Cezary Adam Nowek  

Corocznie 5 grudnia obchodzony jest dzień wszystkich ludzi o dobrym sercu – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 grudnia 1985 roku i oficjalnie brzmi Międzynarodowy Dzień  Wolontariusza na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju,

To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

W Dniu Wolontariusza w wielu krajach Europy odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy, a także aspektów prawnych.

Więcej informacji na stronie Narodów Zjednoczonych.