Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu konsultacji przyszłej WRP przez wypełnienie ankiety „Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej”. Autor ankiety prosi o wskazywanie w ankiecie (jest kilka punktów, kiedy można to zrobić) na potrzebę i ważność podejścia LEADER/RLKS oraz podejścia oddolnego. W celu zakończenia ankiety należy załączyć na końcu deklaracji z Tartu.