Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych

Centrum Doradztwa Rolniczego informuje o szkoleniach dla Lokalnych Grup Działania, które zostaną przeprowadzone w I kwartale 2020 roku:

  1. Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych – w terminie 18-19 lutego 2020 roku (szczegółowe informacje w załączniku).
  2. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – szkolenie dla członków organów Lokalnych Grup Działania (marzec 2020 – dokładny termin zostanie podany w lutym 2020)
  3. Skuteczne doradztwo dla beneficjentów (marzec 2020 – dokładny termin zostanie podany w lutym 2020).

Obecnie otwarty jest nabór na szkolenie dotyczące monitoringu i ewaluacji. Koszt dwudniowego szkolenia to 359 zł (441,57 zł z VAT). Rekrutacja trwa do 11 lutego 2020. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej ilości chętnych wyznaczony zostanie dodatkowy termin szkolenia tak, by skorzystać z niego mogli wszyscy zainteresowani.

Osoby do kontaktu:

  • W sprawach organizacji i rekrutacji: Maria Szaszkiewicz, tel. 12 424 05 54; e-mail: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl
  • W sprawach merytorycznych: Konrad Stępnik – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich; tel. 608 467 500, (12) 424 05 36;, e-mail: k.stepnik@cdr.gov.pl

Pliki do pobrania: