Nad Radomką, Iłżanką, Zwolenką i Wisłą – Publikacja LGD Razem dla Radomki

Prezentujemy Państwu nową publikację, przygotowaną przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, przy współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: Puszcza Kozienicka i Dziedzictwo i Rozwój.

Przewodnik ten składa się z sześciu części. Każda z nich prezentuje dorzecza jednej rzeki. Zaczynamy od źródeł, dopływów, poznajemy położone nad brzegami miejscowości. Podróżując z nurtem rzek, z ich perspektywy poznajemy okolicę. A każdy, kto choć raz płynął kajakiem, wie jak niepowtarzalny to punkt widzenia.

Autorem publikacji jest Pani Małgorzata Zając. Przewodnik zatytułowany „Nad Radomką, Iłżanką , Zwolenką i Wisłą dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/nad-radomka-ilzanka-zwolenka-i-wisla/

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.