Nowa prezydencja w ELARD

W dniu 26 listopada 2019 r. w Amarante, (Portugalia) odbyło się Walne Zebranie ELARD (Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania), na którym podjęto decyzję, że w latach 2020-2021 prezydencję obejmie Szwecja. Nowym prezesem ELARD została wybrana Marion Eckardt, reprezentująca Szwedzką Sieć LGD. Nowymi wiceprezesami zostali wybrani Secundino Caso Roiz z Hiszpani oraz Hartmut Berndt z Niemiec. Polska Sieć LGD reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Piotr Sadłochę.