Nowe władze Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania

Na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Polskiej Sieci LGD w Koszęcinie w dniu 03.06.2019 roku, dokonano wyboru nowych władz PS LGD.

Zarząd:

Piotr Sadłocha – Prezes

Świętokrzyska Sieć LGD

Cezary Nowek – vice Prezes

Mazowiecka Sieć LGD

Agata Domżał – członek Zarządu


Lubelska SIeć LGD

Bożena Pełdiak – członek Zarządu

Dolnośląska Sieć LGD

Joanna Sokólska – członek Zarządu

Podlaska Sieć LGD

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Piłat – Przewodniczący
Warmińsko-Mazurska Sieć LGD
Ireneusz Witkowski – członek
Wielkopolska SIeć LGD
Leonard Pietrow – członek
Lubuska Sieć LGD

GRATULUJEMY!