Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego weszła w życie.

 25 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do najważniejszych zmian należą m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi, doprecyzowanie zasad składania sprawozdań oraz terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla OPP.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego poinformował, że ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 573) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2017 r. weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Czytaj więcej