Obowiązki wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze szkoleń dla organizacji pozarządowych pt. „Obowiązki wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dla organizacji pozarządowych”.