Obywatelski monitoring funduszy UE

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje min. 500 aktywnych obywateli/obywatelek do monitorowania programów finansowanych z funduszy europejskich w Polsce!!!

📝 Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

📌 WAŻNE. Do Polski już wkrótce może trafić ponad 76 mld. euro na realizację Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027, oprócz środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów i powołaniu komitetów monitorujących, które w związku z naruszeniami reguły praworządności i praw podstawowych w Polsce oraz wyzwaniami klimatycznymi będą odgrywać większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach unijnego budżetu.

W Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od dłuższego czasu prowadzimy działania rzecznicze oraz monitorujące w tym obszarze poprzez m.in. Sieć ds. partnerstwa i funduszy europejskich.

Postępowania wyłaniające przedstawicieli/-ek NGOs odbędą się zapewne jesienią (wczesną zimą), więc już dzisiaj zachęcamy Was do współpracy i PEŁNEJ MOBILIZACJI, aby zadbać o dobry skład strony obywatelskiej komitetów monitorujących!

20 września 2022 przewidywane są spotkania informacyjne nt. komitetów monitorujących.

💻 Spotkania odbędą się w formule zdalnej oraz wyjazdowej.