Oddolne inicjatywy konsumenckie i krótkie łańcuchy dostaw

Zapraszam 24 czerwca 2019 r. do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na szkolenie, połączone ze spotkaniem organizacyjnym dotyczącym krótkich łańcuchów dostaw tzw. „z pola do garnka” w ramach kooperatyw spożywczych pn.: Oddolne inicjatywy konsumenckie i krótkie łańcuchy dostaw.

W ramach szkolenia zostanie zaprezentowana idea krótkich łańcuchów dostaw w kontekście inicjatyw konsumenckich, takich jak właśnie kooperatywy spożywcze czy grupy RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność).

Szkolenie skierowane jest do pracowników z ośrodków doradztwa rolniczego, mieszkańców obszarów wiejskich, nauczycieli szkół rolniczych, członków lokalnych grup działania oraz innych osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat nowych trendów w sektorze rolno-spożywczym oraz konsumenckim, jakie mają miejsce w Polsce i na całym świecie.

Koszt uczestnictwa jednej osoby (wyżywienie) wynosi 73,80 (VAT zw. w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych). W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 73,80 +VAT, tj. 90,77 złotych.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa w szkoleniu do 18 czerwca 2019r.

Osoba do kontaktu w sprawach:
– rekrutacji i organizacji: Anna Korczykowska tel. 22-125 62 10, e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl
– merytorycznych: Małgorzata Pucek, tel. 22-125 62 12, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl


Do pobrania 

Harmonogram

Karta zgłoszenia uczestnictwa