Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Z wielką przyjemnością Informujemy o powołaniu  Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest to siódmy oddział Izby, a czwarty posiadający osobowość prawną. W spotkaniu założycielskim udział wzięli członkowie PIPRiL oraz firmy, które chcą wstąpić do Oddziału.

Wśród zaproszonych gości byli: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor UP-H w Siedlcach ds. Rozwoju; przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Daniel Łaga, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krzysztof Zaniewski (również z tego departamentu); Izabella Byszewska, prezes Zarządu PIPRiL. Po słowach powitania głos zabrała Izabella Byszewska prezentując cele, zadania i osiągnięcia Izby.

Po wyborze władz Oddziału Mazowieckiego, nowo wybrany jego prezes powiedział: Jestem przekonany, że nasze wspólne działanie w sposób zdecydowany podniesie na wyższą rangę produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza oraz rozbuduje  świadomość społeczną co do ich wartości i wkładu w rozwój przedsiębiorczości i atrakcyjności kulturalno-turystycznej regionu i rozwinie dostępność tych produktów dla konsumentów.

Czytaj więcej