Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania

 
 
 

Mamy przyjemność poinformować, iż zakończyła się realizacja projektu współpracy pt: „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” o akronimie: OZE. W realizacji projektu wzięły udział: Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego jako koordynator projektu, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej oraz Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura. Cele ogólne, które zostały osiągnięte w wyniku realizacji operacji to: propagowanie tematyki odnawialnych źródeł energii na obszarze objętym projektem, zaszczepianie wśród mieszkańców dobrych praktyk związanych z OZE, edukacja oraz krzewienie postaw proekologicznych oraz promocja regionu jako czystego ekologicznie.

Dziękujemy za udział w projekcie partnerom i zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z realizacji projektu.

Prezentacja Projektu