Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym–aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”

Już 10 czerwca 2015 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 i zostanie podzielona na cztery panele. Pierwszy z paneli obejmować będzie wystąpienia pracowników naukowych specjalistów w zakresie samorządu terytorialnego, drugi zaś przyjmie formę moderowanej debaty samorządowej, w której na początku zaproszone do debaty osoby przedstawią jak wygląda partycypacja społeczna. W trzecim i czwartym panelu, które zostaną poprowadzone równocześnie przewidziano wystąpienia pracowników naukowych. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 17:00.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się tematyką partycypacji społecznej.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących
się tematyką partycypacji społecznej.

Więcej informacji oraz program konferencji na stronie www.partycypacjaspoleczna.uniwersytetradom.pl