Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z  worem Mościbrody, w okresie 01.05.2016 – 31.12.2016 realizowało projekt pt. „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego”, dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Patronat nad projektem objął Starosta Siedlecki.

To już IV edycja projektu, z którego skorzystało wiele organizacji i lokalnych liderów. Projekt objął zasięgiem obszar 7 powiatów subregionu siedleckiego (garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Miasto Siedlce). Głównym celem projektu był wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym.

Czytaj więcej