Mazowieckie Lokalne Grupy Działania – 15 Lecie LGD „Puszcza Kozienicka”

W karnawałowej oprawie obyły się obchody 15 lecia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. Na zaproszenie pani prezes Irena Bielawska przybyło liczne grono samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych, członków i przyjaciól LGD Puszcza K.ozienicka.

Słowa uznania za osiągnięte efekty w pracy LGD skierował w adres pani prezes vicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski i przewodniczący komisji rolictwa sejmiku województwa radny Leszek Przybytniak.

W imieniu przybyłych mazowieckich lokalnych grup działania

Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek podziękował Irenie Bielawskiej za działania na rzecz wdrażania na Ziemi Kozienickiej incjatywy LEADER i współpracę w ramach mazowieckich lokalnych lokalnych grup działania. Życzył dalszych sukcesów i pomyślności osobistej w nowym okresie programowania 2023-2027.

Publikacja „LEADER wspiera przedsiębiorczość – nowe rozdanie”

W tekście poruszone są kwestie dotychczasowych doświadczeń wspierania przedsiębiorczości tą metodą, a także opisane zostały zaplanowane do wdrożenia w Krajowym Planie Strategicznym narzędzia wsparcia na nowy okres (2024-27). Osobny rozdział broszury poświęcony został sposobowi ubiegania się o dotacje w LGD, co będzie przydatną informacją dla tych osób i podmiotów, które do tej pory nie miały doświadczeń w tym zakresie. Autorem książki jest Grzegorz Cetner.

Źródło: mazowieckie.ksow.pl