Konsultacje projektu Planu włączania partnerów do FEPW

Instytucja Zarządzająca dla programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, mając na uwadze istotną rolę zasady partnerstwa w perspektywie 2021-2027 oraz w efekcie sugestii Komisji Europejskiej, opracowała projekt Planu włączania partnerów do FEPW. Zapraszamy do konsultacji dokumentu, który znajdą Państwo w załączniku do wiadomości.

Uwagi do dokumentu należy przesyłać na adres SekretariatKMFEPW@mfipr.gov.pl wg załączonego formularza do 2 sierpnia br.

Podsumowanie procesu konsultacji zostanie zamieszone na stronie internetowej Programu.

Nad Radomką, Iłżanką, Zwolenką i Wisłą – Publikacja LGD Razem dla Radomki

Prezentujemy Państwu nową publikację, przygotowaną przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, przy współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: Puszcza Kozienicka i Dziedzictwo i Rozwój.

Przewodnik ten składa się z sześciu części. Każda z nich prezentuje dorzecza jednej rzeki. Zaczynamy od źródeł, dopływów, poznajemy położone nad brzegami miejscowości. Podróżując z nurtem rzek, z ich perspektywy poznajemy okolicę. A każdy, kto choć raz płynął kajakiem, wie jak niepowtarzalny to punkt widzenia.

Autorem publikacji jest Pani Małgorzata Zając. Przewodnik zatytułowany „Nad Radomką, Iłżanką , Zwolenką i Wisłą dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/nad-radomka-ilzanka-zwolenka-i-wisla/

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Praworządność i prawa podstawowe – wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie udziału.
Przedstawiciele organizacji członkowskich OFOP, którzy już zadeklarowali udział w związku z Walnym Zebraniem w dn. 7 lipca (czwartek)  NIE MUSZĄ wypełniać zgłoszenia ponownie!
Ważne jest są zgłoszenia kolejnych osób, które można dokonać na tym formularzu ze względów organizacyjnych (liczba krzeseł, obiad, etc.). DZIĘKUJEMY!

Przewidziane są 3 części podczas wydarzenia:

godz. 12:00
1) 💻streaming online poprzez Facebook/YT
• Wprowadzenia do tematyki praw podstawowych, także w kontekście Karty Praw Podstawowych UE – prof. Adam Bodnar
• Raport KE na temat praworządności – wkład organizacji pozarządowych z Europy – Giada Negri, European Civic Forum
• Sytuacja w Polsce w kontekście funduszy europejskich i rola NGOs – Iwona Janicka, OFOP

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości nt. naruszeń praw podstawowych i praworządności w Polsce, prow. Karolina Dreszer-Smalec, prezeska OFOP
• Panoptykon
• Kampania Przeciw Homofobii
• Komitet Obrony Demokracji [tbc]
• Fundacja Client Earth / Młodzieżowy Strajk Klimatyczny [tbc]
• Stowarzyszenie Kongres Kobiet [tbc]
• Akcja Demokracja

ok. godz. 15:30
2) 💻streaming online poprzez Facebook/YT
Jakie instrumenty wykorzystuje władza, aby utrudnić lub uniemożliwić partycypację? Jakie rozwiązania legislacyjne proponuje Unia Europejska, co musimy zrobić w Polsce?
• Marzena Błaszczyk, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, członkini The Coalition against SLAPPs in Europe (CASE)
• Francesca Fanucci – ekspertka [tbc]
Sesja pytań i odpowiedzi

3) W tej części porozmawiamy już bardzo roboczo o konkretnych naruszeniach i uwagach zgłoszonych do raportu przez organizacje z Polski. Liczymy, że może uda nam się sformułować jakąś listę zaleceń//uwag dla osób, które kandydować będą do komitetów monitorujących (na co zwracać uwagę, co może być niebezpieczne, etc.)
• Instytut Spraw Publicznych, Filip Pazderski
• Fundacja im. St. Batorego, Krzysztof Izdebski
• Stowarzyszenie Sieć Watchdog Polska, Katarzyna Batko-Tołuć
• Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Małgorzata Szuleka
• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Karolina Dreszer-Smalec


Organizatorem spotkania jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Uczestnictwo w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na ich nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z ich przebiegu na zasadach licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0” – więcej: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode 

Startuj z Mazowsza!

Mazowsze stawia na innowacje i wspiera społecznie odpowiedzialne start-upy!

To już IV edycja konkursu “Startuj z Mazowsza”, adresowanego do mazowieckich start-upów, które tworzą innowacyjne pomysły i produkty, a ich działalność nie jest dłuższa niż 3 lata. Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 000 złotych, jak również pozyskanie cennych kontaktów, promowanie ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych. 

Kto może zgłosić się do “Startuj z Mazowsza”?

Konkurs dedykowany jest dla startu-up’ów zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego i działających nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:

1) INNO-TECH  – dla start-up’u, który tworzy nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach, obejmujące innowacje produktowe, procesowe, systemowe; dla start-up’u w fazie wzrostu na etapie sprzedaży;

2) SOCIAL IMPACT – dla start-up’u o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo, bez względu na etap rozwoju;

3) START – dla start-up’u, który tworzy innowacyjny projekt, będący na etapie Minimum Viable Product lub prototypu, które ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie.

Zgłoszenia można przesyłać tylko do 14 lipca 2022 r.!