Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” realizuje projekt „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie nauki lub zainteresowań.

To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Organizator, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład. Tematyka poszczególnych spotkań zależy wyłącznie od zainteresowań i oczekiwań grupy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów przez seniorów uczestniczących w spotkaniach i wykładach.

Do składania zgłoszeń zapraszamy zarówno formalne organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych, jak również grupy nieformalne, skupiające aktywnych seniorów, którzy niezależnie od wieku starają się podnosić swoją wiedzę i umiejętności. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste, zawiera minimum wymaganych formalności, a korzyści z udziału w projekcie ogromne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.srcp.radom.pl oraz w załączonych:

Inicjatywy Mazowieckich LGD. Stowarzyszenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój” realizuje projekt F2F-Trust

Celem projektu F2F-Trust jest tworzenie alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz rozwój umiejętności w zakresie marketingu internetowego i e-handlu kobiet chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lokalnych produktów/rękodzieła, a także rozwój kompetencji mentorskich kobiet – przyszłych potencjalnych mentorek w zakresie wspierania przedsiębiorczości kobiet i rozwoju e-biznesu na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum skupiającym łącznie 10 instytucji z 5 krajów: Turcja, Słowacja, Polska, Litwa, Rumunia.

Inicjatywy Mazowieckich LGD. Realizacja zadania „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego” rozpoczęta

Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej lub grupie osób zaangażowanych w działalność społeczną lub chcesz rozpocząć taką aktywność zgłoś się do LGD Ziemia Chełmońskiego.

LGD oferujee nieodpłatne doradztwo ze specjalistami w zakresie prawa, księgowości i finansów, pozyskiwania środków, promocji oraz innych obszarach odpowiadających na Państwa potrzeby. Ponadto organizowane będą spotkania tematyczne i szkolenie dotyczące social media w NGO.

Inicjatywy mazowieckich LGD – Profilowanie behawioralne – Fakty i mity nt. wykrywania kłamstwa

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Instytut Komunikacji Niewebralnej, której celem jest uporzadkowanie wiedzy na temat mowy ciała w wykrywaniu kłamstwa, korzystając z aktualnej wiedzy naukowej oraz doświadczenia osób, które przesłuchują (“czytają”) ludzi na codzień.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie profilowanie-behawioralne-1.jpg

Publikacja opracowana została w ramach realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020″.

Wersje e-booka do pobrania:

II konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Mazowsze serce Polski Logo

Projekt programu ochrony powietrza konsultowany był po raz pierwszy w marcu br. W trakcie konsultacji złożonych zostało 2 059 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie programu. Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) został przedłużony termin uchwalenia programów ochrony powietrza do 30 września 2020 r. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ponownym skierowaniu dokumentu do konsultacji z udziałem właściwych organów i społeczeństwa.

Dlaczego powstaje program ochrony powietrza?

Obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16. Zmiany dotyczące programów ochrony powietrza zostały wprowadzone do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), jak również rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 1159).

Polska wieś w nowoczesnej polityce rolnej UE – wywiad z dr. Jerzym Plewą

Dlaczego należy wspierać rozwój obszarów wiejskich? W co będzie teraz inwestowała Unia Europejska, aby przygotować wieś na wyzwania przyszłości? Jak będzie wyglądała Wspólna Polityka Rolna w nadchodzących latach?

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w opublikowanym w Gazecie Sołeckiej wywiadzie z dr. Jerzym Plewą, ekspertem Team Europe oraz byłym dyrektorem generalnym ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej.