Patroni 2021 r. na Mazowszu

Mazowsze serce Polski Logo

Rok 2021 będzie „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190. rocznicę jej wydania”. Tak Sejmik Województwa Mazowieckiego postanowił upamiętnić wielkiego poetę i prozaika oraz podkreślić jego związek z Mazowszem, a także przypomnieć zasługi jednego z prekursorów wspólnej Europy.

powiększ:
Cyprian Kamil Norwid

Sejmik województwa, począwszy od 2012 r. wybiera patrona na dany rok kalendarzowy, a od 2016 r. upamiętnia także wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik to bardzo cenna inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej.

powiększ: postać Wojciecha Bogumiła Jastrzębskiego, foto popiersia, strara czarno-biała fotografia
Wojciech Bogumił Jastrzebowski