Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawiamy Państwu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także szczegółowych warunków zwrotu tej pomocy.

Pobierz Rozporządzenie