Podsumowanie wdrażania LSR 2014-2020

26.01 br. na posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader wspólnie z Joanną Sokólską prezentować będziemy podsumowanie naborów, które były przeprowadzone od września 2016 r.

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwraca się z uprzejmą prośba o zebranie w swoich regionach, w załączonym pliku podsumowania dotychczasowych naborów. Ponieważ zależy na przedstawieniu MRiRW konstruktywnej krytyki, dlatego prosimy nie tylko o podawanie utrudnień, z jakimi spotykały się grupy, ale również propozycji ich wyeliminowania w kolejnych miesiącach.

Uwagi z Państwa regionów prosimy przesyłać na adres mailowy Dyrektora biura Piotra Sadłocha do 20 stycznia br.

Pobierz Podsumowanie – doświadczenia pierwszych naborów prowadzonych w ramach wdrażania LSR 2014-2020