PODZIAŁ ŚRODKÓW NA WOJEWÓDZTWA W DZIAŁANIU LEADER

Przedstawiamy Państwu treść pisma jakie wystosowała Polska Sieć LGD do Pana Tadeusz Nalewajki Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające apel w sprawie zmiany podziału środków na województwa w Działaniu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

PS LGD do MRiRW ws podziału środków str1

PS LGD do MRiRW ws podziału środków str2