Poradnik dla LGD w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Opublikowane w październiku 2014 r. pierwsze wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020” spotkało się z dużym zainteresowaniem i przychylnością środowisk zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER.

Zaktualizowany materiał, pozostając zbiorem praktycznych porad wskazujących jak przygotować LSR oraz dokumenty towarzyszące, zyskuje jednak nowe znaczenie poprzez
wykorzystanie, znajdujących się na końcu każdej jego części, podsumowań najważniejszych kwestii, które powinny znaleźć się w LSR, przy tworzeniu oficjalnych wymagań
konkursowych względem treści LSR.

Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader

Pobierz Poradnik