Powołanie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

23 stycznia 2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego podpisał Zarządzenie Nr 326/17
w sprawie powołania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Skład Rady IV kadencji

 1. przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego:
 2. Dorota Jezierska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat,
  1. Alicja Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
  2. Magdalena Nieckarz – zgłoszona przez Fundację Suwak,
  3. Hubert Pasiak – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności
   w Krzesku,
  4. Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego,
  5. Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego im. Władysława Broniewskiego,
  6. Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza,
  7. Andrzej Sławomir Trzeciakowski, zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa,
  8. Bartłomiej Włodkowski – zgłoszony przez Fundację AVE;
 3. przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
  1. Wioletta Paprocka-Ślusarska – radna Województwa Mazowieckiego,
  2. Leszek Przybytniak – radny Województwa Mazowieckiego,
  3. Jan Rejczak – radny Województwa Mazowieckiego;
 4. przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego: Marcin Wodziński – Pełnomocnik Wojewody
  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 5. przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
  1. Jarosław Kozłowski – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego,
  2. Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  3. Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,
  4. Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  5. Jacek Zalewski – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Gratulacje z tytułu wyboru dla Pana Huberta Pasiaka – prezesa LGD Ziemia Siedlecka