Praworządność i prawa podstawowe – wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie udziału.
Przedstawiciele organizacji członkowskich OFOP, którzy już zadeklarowali udział w związku z Walnym Zebraniem w dn. 7 lipca (czwartek)  NIE MUSZĄ wypełniać zgłoszenia ponownie!
Ważne jest są zgłoszenia kolejnych osób, które można dokonać na tym formularzu ze względów organizacyjnych (liczba krzeseł, obiad, etc.). DZIĘKUJEMY!

Przewidziane są 3 części podczas wydarzenia:

godz. 12:00
1) 💻streaming online poprzez Facebook/YT
• Wprowadzenia do tematyki praw podstawowych, także w kontekście Karty Praw Podstawowych UE – prof. Adam Bodnar
• Raport KE na temat praworządności – wkład organizacji pozarządowych z Europy – Giada Negri, European Civic Forum
• Sytuacja w Polsce w kontekście funduszy europejskich i rola NGOs – Iwona Janicka, OFOP

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości nt. naruszeń praw podstawowych i praworządności w Polsce, prow. Karolina Dreszer-Smalec, prezeska OFOP
• Panoptykon
• Kampania Przeciw Homofobii
• Komitet Obrony Demokracji [tbc]
• Fundacja Client Earth / Młodzieżowy Strajk Klimatyczny [tbc]
• Stowarzyszenie Kongres Kobiet [tbc]
• Akcja Demokracja

ok. godz. 15:30
2) 💻streaming online poprzez Facebook/YT
Jakie instrumenty wykorzystuje władza, aby utrudnić lub uniemożliwić partycypację? Jakie rozwiązania legislacyjne proponuje Unia Europejska, co musimy zrobić w Polsce?
• Marzena Błaszczyk, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, członkini The Coalition against SLAPPs in Europe (CASE)
• Francesca Fanucci – ekspertka [tbc]
Sesja pytań i odpowiedzi

3) W tej części porozmawiamy już bardzo roboczo o konkretnych naruszeniach i uwagach zgłoszonych do raportu przez organizacje z Polski. Liczymy, że może uda nam się sformułować jakąś listę zaleceń//uwag dla osób, które kandydować będą do komitetów monitorujących (na co zwracać uwagę, co może być niebezpieczne, etc.)
• Instytut Spraw Publicznych, Filip Pazderski
• Fundacja im. St. Batorego, Krzysztof Izdebski
• Stowarzyszenie Sieć Watchdog Polska, Katarzyna Batko-Tołuć
• Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Małgorzata Szuleka
• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Karolina Dreszer-Smalec


Organizatorem spotkania jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Uczestnictwo w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na ich nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z ich przebiegu na zasadach licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0” – więcej: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode