Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek wybrany do przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek wybrany do przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Wybranym Członkiniom i Członkom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy organizacjom pozarządowym za wsparcie w głosowaniu na kandydatów do Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego naszego Przedstawiciela