Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 1.1)

Projekt uwzględniający uwagi KE i przekazany do jej akceptacji.

W dniu 15 lipca 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło negocjacje z Komisją Europejską w zakresie uwag przez nią zgłoszonych do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (PS WPR).