Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w ramach „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja””

Przedstawiamy Państwu projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Pliki do pobrania: