Projekt rozporządzenia o wsparciu przygotowawczym – wersja z dn. 13.05.2015

Przedstawiamy Państwu projekt z dnia 13.05.2015 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który obecnie jest na etapie opiniowania przez Zespół ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa KWRiST.

Pobierz projekt Rozporządzenie