Projekt Rozporządzenia „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Przedstawiamy Państwu projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W projekcie Rozporządzenia znajdą Państwo takie informację jak: formę i tryb składania wniosków, szczegółowe wymagania oraz kryteria wyboru operacji

Pobierz projekt