Projekt Rozporządzenia w sprawie Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prosimy przekazywać wszystkie uwagi i konsultacje na adres mailowy Polskiej Sieci LGD
biuro@pslgd.pl.