Projekt Rozporządzenia w sprawie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy przekazywać wszystkie uwagi i konsultacje do opiekunów merytorycznych projektu, do których kontakt znajdziecie Państwo w załaczonym dokumencie.