Projekt Rozporządzenia”Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” projekt rozporządzenia

Przedstawiamy Państwu projekt Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w tym formę i tryb składania wniosków, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznanie pomocy

Pobierz projekt