Projekty Współpracy

Droga Świętego Jakuba „Prestige”

                                                             

Projekt dotyczy Drogi Św. Jakuba nazywanej często także po hiszpańsku Camino de Santiago, jest szlakiem pielgrzymkowym, który prowadzi do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii.
Projekt współpracy pt.: „Program Rozwoju Europejskich Szlaków Turystycznychi Grup Edukacyjnych”o akronimie „PRESTIGE” został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 -2013. Partnerami projektu byli również : Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalna Grupa Działania ”Równiny Wołomińskiej” oraz Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój.

Szklak Turystyczny Patrol

                                                         

Jest to szlak Przyrodniczo – Ekologiczny „Doliną Liwca” w ramach innowacyjnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, który został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 razem zStowarzyszeniem „Kapitał – Praca– Rozwój” i „Równiną Wołomińską”. Jest to projekt pt. „Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca”, którego akronim brzmi „PATROL”. Szczegółowy opis w linku wyżej.

Projekt Współpracy: „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”

                                                             

„Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”  jest to inicjatywa dwóch Lokalnych Grup Działania LGD „Razem dla Radomki” oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Działania określone w projekcie będą wsparte zaangażowaniem i udziałem dodatkowych czterech Lokalnych Grup Działania z terenu południowego Mazowsza” w tym” LGD „Wspólny Trakt”, LGD „Wszyscy Razem”, LGD „Puszcza Kozienicka”, oraz LGD „Na Piaskowcu”. 

Projekt jest realizowany od marca 2014 r.

Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” ma na celu budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu nowatorskich działań promujących obszar partnerów projektu i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne LGD. W ramach tych działań opracowana zostanie bezpłatna aplikacja mobilna na smartfony, która stanowić będzie wirtualny przewodnik po atrakcjach turystycznych z terenów LGD „Razem dla Radomki” oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, zawierać będzie informacje o aktualnych wydarzeniach oraz wyposażona zostanie w trasy turystyczne pozwalające na zaplanowanie własnej wędrówki po terenach LGD. Projekt zakłada także opracowanie publikacji – przewodnika turystycznego po najciekawszych zakątkach obszaru partnerów projektu, w tym także obszaru organizacji zrzeszonych w w Partnerstwie Lokalnych Grup Działania „Południowego Mazowsza” tj. obszaru działania m.in. Lokalnych Grup Działania „Wspólny Trakt”, „Puszcza Kozienicka”, „Wszyscy Razem”, „Na Piaskowcu”. Istotnym założeniem projektu jest również utworzenie centrum rekreacyjno – integracyjnego na terenie gmin Zwoleń, Iłża i okolic poprzez budowę dwóch Fitness Parków na Powietrzu na terenie tych gmin.

Uzupełnieniem powyższych działań będzie organizacja konferencji promujących projekt, turystykę regionalną i wykorzystanie nowoczesnych technologii w promocji obszarów wiejskich. Oprócz tego opracowana zostanie publikacja „Smaki Radomki” prezentująca tradycje kulinarne z obszarów partnerów projektu a także system identyfikacji wizualnej Południowego Mazowsza, który pozwoli zidentyfikować działania z tego regionu i odróżnić je od innych.  

                                                                                                                                       Czytaj więcej…

Projekt Współpracy: „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

   

MultiCEL jest to projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą partnerską 4 Lokalnych Grup Działania LGD „Razem dla Radomki” LGD JAKSA LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. 

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Zadaniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom obszarów objętych działaniem LGD zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji społecznych czy swoich pasji i zainteresowań. Projekt ma również pomóc tworzyć i rozwijać się organizacjom pozarządowym działającym na obszarach wiejskich. Osiągnięcie tych założeń ma umożliwić uruchomienie czterech MultiCentrów zarówno stacjonarnych jak i multimedialnych, w których odbywać się będą kursy, szkolenia i warsztaty. Zlokalizowanie ich w dwóch różnych województwach umożliwi nawiązanie kontaktów z organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami oraz wymianę doświadczeń. Realizacja szkoleń rozpocznie się w I kwartale 2014 roku. Projekt MultiCel pozwoli uczestnikom na rozwinięcia umiejętności lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Jest to szczególnie istotne w obliczu podstawowego problemu obszarów wiejskich, tak województwa mazowieckiego jak i małopolskiego, jakim jest wysoki wskaźnik bezrobocia.

 

                                                                                                                                         Czytaj więcej…

Projekt Współpracy pt. Razem Objedźmy Wspólny Europejski Region akr. „ROWER”. 

     

Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” oraz Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zrealizowały projekt współpracy pt. Razem Objedźmy WspólnyEuropejski Region akr. „ROWER”. Projekt, którego budżet stanowi ok. 237 tyś. zł., był realizowany w latach 2011 – 2012 w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Efektem projektu jest m.in. oznakowanie ok. 275 km rowerowych szlaków turystycznych na obszarze gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec (LGD „Na Piaskowcu”) oraz Kowala, Skaryszew, Wierzbica (LGD „Wspólny Trakt”), rozmieszczenie tablic informacyjnych i kompletów stołów z ławeczkami na trasie oznakowanych szlaków, a także wydanie wspólnej broszury informacyjnej oraz map szlaków rowerowych poszczególnych gmin. W ramach projektu zorganizowane zostały ponadto na trasach turystycznych szlaków rowerowych wielkie rajdy rowerowe rozpoczynające i kończące projekt.

                                                                                                                                     Czytaj więcej...

 

Projekt  Współpracy pt. ”Oznaczenie atrakcji turystycznych i historycznych w Dolinie Pilicy” akr. „OATHDP”

        

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” wspólnie z Lokalną Grupą  Działania „Warka”   realizuje w ramach działania  421  objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 Projekt  Współpracy pt. ”Oznaczenie atrakcji turystycznych i historycznych w Dolinie Pilicy” akr. „OATHDP”. Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” wspólnie z Lokalną Grupą  Działania „Warka”   zrealizowała Projekt  Współpracy pt. ”Oznaczenie atrakcji turystycznych i historycznych w Dolinie Pilicy” akr. „OATHDP” w ramach działania  421  objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013. Głównym celem projektu było oznakowanie atrakcji turystycznych i historycznych w Dolinie Pilicy.  Oznakowano 32 miejsca w  Dolinie Pilicy, wydano mini przewodnik  turystyczny z opisem miejsc oznakowanych. LGD „Zapilicze” zakupiło na potrzeby lokalnej społeczności 12 kajaków, natomiast LGD „Warka” przygotowało dwie altanki z paleniskiem. Pierwsze w Budach Michałowskich, drugie w Warce. Zrealizowanie projektu sprawiło. że wiele ciekawych miejsc  zostało udostępnionych dla turystów. Realizacja tego zadania jest  dowodem działań Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” w zakresie promocji i turystyki ziemi białobrzeskiej. Całkowity koszt operacji to 157 899,00 zł. Czas realizacji projektu  styczeń – październik 2012 r.

                                                                                                                                       Czytaj więcej….