Projekty Współpracy na Mazowszu – LGD Bądżmy Razem

1. Szklak Turystyczny Patrol

Jest to szlak Przyrodniczo – Ekologiczny „Doliną Liwca” w ramach innowacyjnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, który został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 razem zStowarzyszeniem „Kapitał – Praca– Rozwój” i „Równiną Wołomińską”. Jest to projekt pt. „Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca”, którego akronim brzmi „PATROL”. Szczegółowy opis w linku wyżej.

2. Droga Świętego Jakuba „Prestige”

Projekt dotyczy Drogi Św. Jakuba nazywanej często także po hiszpańsku Camino de Santiago, jest szlakiem pielgrzymkowym, który prowadzi do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii.

Projekt współpracy pt.: „Program Rozwoju Europejskich Szlaków Turystycznychi Grup Edukacyjnych”o akronimie „PRESTIGE” został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 -2013. Partnerami projektu byli również : Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalna Grupa Działania ”Równiny Wołomińskiej” oraz Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój. Szczegółowy opis w linku wyżej.