Promocja produktów lokalnych i regionalnych!

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”  wyda  w III kwartale tego roku dwie publikacje dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych obszaru LGD „Razem dla Radomki” oraz szlaku kulinarnego naszego regionu. Publikacje przygotowywane są w ramach realizacji projektu „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”.  Zapraszamy producentów, przetwórców, dystrybutorów żywności, rolników  do zgłaszania oferty swoich produktów drogą pocztową do siedziby LGD „Razem dla Radomki” lub na adresy e- mailowe promocja@razemdlaradomki.pl, multicel@razemdlaradomki.pl,  Bezpłatnie zaprezentujemy Państwa produkty we wspomnianych publikacjach. Prosimy o opisy produktów, proces wytwarzania, producenta, zdjęcia, dodatkowe opisy itp.

Do zgłoszeń zapraszamy wyłącznie tych  , którzy posiadają w swojej ofercie żywność regionalną, cechującą się najwyższą jakością, wytwarzaną zgodnie z tradycyjnymi metodami i recepturami. Zgłoszeniodawcami  mogą  być:

·         Gospodarstwa rolne

·         Zakłady przetwórstwa żywności

·         Sklepy

·         Restauracje

·         Koła Gospodyń Wiejskich

·         Osoby indywidualne

Na zgłoszenia , czekamy do 15 czerwca 2014r.

LGD Stowarzyszenie "Razem dla Radomki"
ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom
tel/fax (48) 38 58 996
www.razemdlaradomki.pl ; www.wdolinieradomki.pl