Przegląd Obszarów Wiejskich UE „Zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron”

Przegląd Obszarów Wiejskich UE

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE publikowanego przez ENRD poruszane są tematy zwiększania i poprawy zaangażowania zainteresowanych stron w politykę rozwoju obszarów wiejskich, opisując niektóre sposoby poszerzania i wspierania tego zaangażowania w praktyce. Szczególną uwagę autorzy zwracają na te dziedziny, w których sieci polityki rozwoju obszarów wiejskich mogą wnieść wartość dodaną w tym kontekście.

Zobacz Przegląd Obszarów Wiejskich UE