Przypominamy. Do 31 marca 2017 r. organizacje pozarządowe zobowiązane są złożenie CIT -8 w urzędzie skarbowym.

 Przypominamy organizacjom pozarządowym o obowiązku złożenia do dnia 31 marca każdego roku deklaracji podatkowej CIT-8 w urzędzie skarbowym. Złożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym do 31 marca każdego roku to obowiązek wszystkich fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, nawet jeśli np. utrzymują się tylko ze składek, drobnych darowizn, nie miały żadnych przychodów i kosztów w poprzednim roku.

Uwaga: 31 marca to termin obowiązujący organizacje pozarządowe, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (tak jest w przypadku większości organizacji). Jeśli rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy to organizacja sporządza CIT-8 odpowiednio do ostatniego dnia trzeciego miesiąca roku następującego po jej roku obrotowym.

Zachęcamy do sprawdzenia infografiki przygotowanej przez portal www.ngo.pl, który w przystępny sposób pokazuje nam informacje o ważnym obowiązku dla każdej organizacji pozarządowej.